top of page

Yaratıcı Drama Nedir?

Bir grup içerisindeki kişilerin, Herhangi bir şeyi/konuyu (duygu, düşünce, davranış, yaşantı, olay, olgu, kişi, yer, kavram, soyut ya da somut herhangi bir şey) kendi yaşantısal süreçlerinden faydalanarak, dramatik an/anlar içeren rol oynama, doğaçlama ve oyunsu süreçler yoluyla bir kurgusal gerçeklik içerisinde, anlamlandırılması, deneyimleyerek yapılandırması, canlandırmasıdır. 

Etkileyici eller
bottom of page