top of page

Mental Aritmetik

Mental aritmetik 5_12 yas arası çocuklarda zihinsel gelişim sağlayan eğitim programıdır.
Soroban adi verilen sayı boncuğuyla dört işlemin öğretildiği modeldir.
Aynı zamanda çocuklarda dikkat ve odaklanmayı arttıran, görsel hafızayı geliştiren, özgüven oluşumunu destekleyen, çocukların matematik dersini sevmelerini ve matematik korkularını yenmelerini sağlayan bir eğitimdir. 
Beynin sağ ve sol yarımkürelerini birlikte kullandırılmasını sağlayarak çocuğun başarılı olmasına aracı olmaktadır.
Sağ ve sol beynin birlikte çalışmasıyla çocuk her alanda öğrenmeye açık hale gelmektedir.

Tahtaya yazmak
bottom of page