top of page

Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik danışmanlık, bireyin yaşadığı olumsuz psikolojik süreçlerde onun gizil güçlerini kullanarak yaşadığı olumsuz durumu atlatmasına yardımcı olmaktır.

Bireyin kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, kararlar alması, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı iletişim halinde olması kendini geliştirmesi için  uzman kişiler tarafından profesyonel bir yardım sürecidir. Bu yardım hizmetini verene psikolojik danışman , yardım hizmetini alana danışan denilmektedir

Psikolojik Danışmanlık hizmetini yalnızca Psikolojik Danışmanlar ve Klinik Psikologlar verebilir. Bu meslek grupları dışında verilen hizmetler gerçekle bağdaşmamaktadır.

bottom of page