top of page

Aile Danışmanlığı


Aile danışmanı, aile üyeleri arasında oluşan sorunların, aileyi etkileyişi üzerinde durarak gerekirse çatıyı oluşturan herkesin katılımıyla çözümler arayan uzman kişilerdir. Var olan sorunlara bütüncül bakış açısıyla yaklaşarak; roller, kurallar ya da problem çözme gibi yetilerin kazandırılmasını amaçlar. Danışmanlık süreci boyunca,  aile bireylerine çeşitli testler uygulanır ve sonuçları değerlendirilir. Sorunlar belirlendikten sonra kişilerin algısı ve farkındalığına göre ortalama 5-10 seans süren danışmanlık hizmetleri verilir. Sonuçta her bir bireye sağlıklı bir ruh hali kazandırılarak aile çatısı altında huzurlu bir şekilde yaşama becerisi kazandırılır.

Aile de görülen patolojilerde uzmanlara sevk etmek gerekmektedir.

Genç Aile
bottom of page