top of page

Özgül Öğrenme Güçlüğü Terapisi

Özgül Öğrenme Güçlüğü, çocuğun zeka ile ilgili bir probleminin olmamasına rağmen, kendini ifade etmekte, düşünmekte, okuma yazmada, matematik becerilerinde görülen bir bozukluktur. Bu çocuklar bu alanlarda sorun yaşarlarken başka alanlarda üstün becerilere sahip olabilmektedirler. Bunun için psikolojik danışmanlardan destek alınmalıdır.

Image by Rob Hobson
bottom of page